Trainingen bij NCZ

Zoals u weet biedt Netwerk Cliëntenraden in de Zorg (NCZ) een ruim aanbod aan workshops, cursussen en trainingen voor leden van clientenraden, maar ook voor andere vele functies in de zorg. Het aanbod bestrijkt het gehele jaar 2016. Er zijn ook cursussen en trainingen die op maat kunnen worden gegeven op verschillende locaties in Nederland. De trainers van NCZ zijn uitermate gekwalificeerd en hebben ruime expertise op het betreffende vlak. Voor al het scholingsaanbod kunt u inschrijven via de website van NCZ. De prijzen zijn onder andere afhankelijk van de duur van de bijeenkomst en de locatie. Voor meer informatie kunt u ook bellen of mailen naar NCZ.

De workshop Cliëntenraad en WKKGZ

Een voorbeeld van een workshop is de ‘cliëntenraad en WKKGZ’. Deze wordt binnenkort gegeven in Zwolle en gaat over de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg. Deze wet geeft cliënten en patiënten ruimte om hun klacht te uiten en eventueel verbeterpunten aan te geven. Het is van essentieel belang dat dit laagdrempelig is en dat ernaar wordt geluisterd. De zorg kan nl. erg veel leren van de klachten en meningen van hun patiënten. De workshop behandelt onder andere de voordelen van de cliënten/patiënten en de kansen die de wet biedt voor cliëntenraden.

De wet in het kort

De wet voorziet erin dat klachten zonder belemmeringen moeten kunnen worden benoemd, dat de behandeling snel moet zijn en onafhankelijk behandeld moet worden door een klachtenfunctionaris. Er moet daarnaast toezicht zijn op naleving door de zorgverleners en fouten moeten transparant binnen de organisatie kunnen worden besproken.
Cliëntenraden moeten nauw kunnen communiceren met klachtenfunctionarissen, de oplossing moet kansen bieden aan de cliënt/patiënt alswel aan de zorginstelling.
De workshop is geschikt voor leden van cliëntenraden, klachtenfunctionarissen, ambtelijke secretarissen, managers en bestuurders in de zorg. Inschrijven is nog mogelijk.