Opstellen van een vergaderagenda

Voordat een vergadering plaats kan vinden moet er een vergaderagenda worden opgesteld. Deze wordt enkele dagen voordat de vergadering plaats vind rondgestuurd naar degene die de vergadering bijwonen zodat zij op de hoogte zijn van wat er komen gaat.Op deze manier kan men zich ook alvast inlezen in bepaalde rapporten zodat ze inhoudelijk er over…