Zou u drie dubbelglas toepassen?

Triple glas De maatschappij is steeds meer gefocust op ‘’groen’’ leven. Zo goed mogelijk en duurzaam leven, voor het behoudt van de wereld zoals we die nu kennen. Ook de glaszetters gaan hierin mee. Vroeger was er alleen enkel glas, later kwam ook al dubbelglas en tegenwoordig bestaat er ook triple glas. Triple glas is,…