Steeds minder mensen met groene tuinen

Steeds minder mensen hebben daadwerkelijk planten in hun tuin. Vooral lager opgeleiden, jongere mensen en vrouwen met een fulltime baan leggen liever tegels in hun tuin dan het planten van bloemen en struiken. Het Sociaal en Cultureel planbureau heeft dat deze week bekend gemaakt. Mensen met een landelijke tuin worden dus steeds schaarser en dus unieker!

Wie hebben nog groene tuinen?

Het zijn tegenwoordig voornamelijk de hoger opgeleiden die nog veel groen in hun tuin hebben staan. Daarnaast is het verrassend te noemen dat ouderen en mensen met een tuin in de stad ook nog relatief veel groen hebben in de tuin. Verrassend omdat veel ouderen slecht ter been zijn en mensen die in de stad wonen vaak niet eens een tuin hebben.

Spiegelen aan de buurman

Uit gegevens van het Sociaal en Cultureel planbureau blijkt maar weer dat we allemaal kuddedieren zijn, want het blijkt dat we vaker onze voortuin bestraten als onze overbuur dat ook heeft gedaan. Het geldt echter ook andersom: voortuinen met veel groen werken aanstekend voor de rest van de straat. We spiegelen onszelf en daarmee ook onze voortuinen dus nog vaak aan onze buren.

Beplanting in de tuin

Het Sociaal en Cultureel planbureau schat dat ongeveer 17 procent van de Nederlanders een voortuin hebben waarin veel groen staat. Hiermee worden bomen, struiken, bloemen en andere planten bedoeld. Slechts een kwart van de Nederlanders heeft een tuin die voor meer dan 75 procent volstaat met planten. Een reden hiervoor wordt niet genoemd.

Problemen met de afwatering

Het beplanten lijkt een zaak van eigen smaak en niet iets waarmee de overheid zich zou moeten bemoeien, maar het beplanten van tuinen heeft een serieuze functie. Het regenwater wordt in tuinen die vol liggen met tegels niet goed afgevoerd en aangezien steeds meer tuinen betegeld worden kan dat gaan zorgen voor problemen.