Multi Systeem Therapie voor jongeren

De leeftijd van 12 tot 18 jaar kan soms een moeilijke periode zijn voor jongeren. Zowel voor de ouders als de kinderen kan dit problemen opleveren. Waarschijnlijk komt je kind in deze leeftijd een hoop problemen tegen en soms kan het moeilijk zijn om dit op te lossen. Als er ernstig antisociaal gedrag ontstaat bij jouw kind, kun je hiervoor terecht bij multi systeem therapie.

 

Verschillende problemen

Op de leeftijd van 12 tot 18 jaar ontdekken jongeren zaken als drank of misschien wel drugs. Als jouw kind drugs of drank gebruikt kun je terecht bij multi systeem therapie. Maar het kunnen ook andere problemen zijn die zich voordoen, zoals spijbelen of het niet luisteren naar de ouders. Verder zijn politiecontact en fysieke en verbale agressie voorbeelden van problemen waarvoor je terecht kunt bij multi systeem therapie.

 

Multi systeem therapie

Er zitten verschillende voordelen aan het volgen van multi systeem therapie. Ten eerste is het goed voor de jongere zelf. Hij wordt geholpen met zijn problemen en dit zorgt vaak voor een betere jeugd. Verder is het volgen van multi systeem therapie goed voor het functioneren van het gezin. Als er een kind in het gezin ernstige problemen heeft, heeft dit vaak veel invloed op de rest van het gezin. Zeker als er broertjes of zusjes zijn, kan dit erg vervelend zijn. Broertjes of zusjes moeten namelijk ook rustig en fijn kunnen opgroeien. De multi systeem therapie zal de sfeer in het gezin positief beïnvloeden. Er dreigt namelijk vaak een uithuisplaatsing als een jongere dergelijk gedrag vertoont. Als dit kan worden voorkomen door middel van multi systeem therapie, is dat natuurlijk erg fijn. Ook voor de omgeving is het fijn als de problemen van de jongere worden opgelost. Door multi systeem therapie wordt de terugkeer van ernstige delicten namelijk vermindert.

 

Jongeren met een verstandelijke beperking hebben een specifieke aanpak nodig voor multi systeem therapie. Hiervoor zijn extra vaardigheden nodig. Bij Prisma kun je deze multi systeem therapie die speciaal is gericht op jongeren met een IQ tussen de 50 en 85 volgen.