Een AED cursus volgen

Het gebruik van een AED defibrillator kan soms iemands leven redden, maar hiervoor is het wel belangrijk dat je weet hoe je deze moet gebruiken. Tijdens een AED cursus leer je hoe je een AED defibrillator moet gebruiken. Hierbij wordt de theorie ook behandeld en worden er een aantal praktijkoefeningen gedaan. Hierdoor ben je goed voorbereid op de praktijk, mocht er zich een situatie voordoen waar je een AED defibrillator moet gebruiken.

Wanneer een AED defibrillator gebruiken?

Een AED defibrillator kan gebruikt worden in het geval van een hartstilstand. Vlak na een hartstilstand beweegt een hart soms ongecontroleerd en heeft het hart een ritmestoornis. Als dit het geval is, geldt dit alleen in de eerste minuten na een hartstilstand, daarom is het belangrijk dat er snel wordt gehandeld. Door het gebruik van een AED defibrillator kun je het hart als het ware resetten door middel van een elektrische schok. Na deze elektrische schok moet het hart weer uit zichzelf gaan pompen.

Op welke manier een AED defibrillator gebruiken?

Een AED defibrillator kan een leven redden, maar dan moet deze wel op de juiste manier worden gebruikt. Hoe je een AED defibrillator juist gebruikt, kun je leren op een AED cursus. Een AED defibrillator heeft twee elektroden die op de borstkas van de persoon moeten worden geplakt. Hoe dit precies moet, leer je op de AED cursus. Hierna begint de AED het hartritme te analyseren. Uit het hartritme maakt de AED defibrillator op wat de volgende stappen zijn die moeten worden uitgevoerd. Als een elektrische schok niet nodig is, zal de AED defibrillator dus ook geen schok geven. Dit is belangrijk om te weten. Een schok is niet nodig als het hartritme al weer hersteld is, of als de persoon helemaal geen hartstilstand heeft. Alleen als er sprake is van een schokbaar hartritme, is een elektrische schok mogelijk en noodzakelijk om het hart te “resetten”. Het apparaat zal na de analyse gesproken opdrachten geven aan degene die de AED defibrillator bedient. Dit kan zijn dat er moet worden doorgegaan met reanimeren of het kan zijn dat er een elektrische schok moet worden toegediend.

Een AED cursus volgen

Als een AED defibrillator goed wordt bedient, kan het in sommige gevallen iemand leven redden. Hiervoor kun je een AED cursus volgen. Deze cursus is een onderdeel van bijvoorbeeld veel BHV cursussen van G4S veiligheidstrainingen. Tijdens deze cursussen leer je, behalve bedrijfshulpverlening, ook alles over de AED defibrillator. Je leert de theorie, de werking van de AED, waar je de elektroden moet plakken, hoe je de AED verder moet bedienen, maar bijvoorbeeld ook hoe je een slachtoffer kunt reanimeren als deze een hartstilstand heeft. Zo heb je dus alle kennis die je nodig hebt als iemand een hartstilstand heeft. Verder worden er ook praktijksituaties nagespeeld en wordt er gebruik gemaakt van poppen. Dankzij deze praktijkoefeningen ben je heel goed voorbereid op de praktijk, mocht er een dergelijke situatie voorkomen.