De juiste school kiezen voor je kind

Een basisschool kiezen voor je kind kan best spannend zijn. Het is een belangrijke keuze. De basisschool is namelijk de plek waar je kind zich ontwikkelt en opgroeit. Waarschijnlijk zul je een aantal basisscholen bezoeken voordat je de definitieve keuze maakt. Maar waar letten de meeste ouders nou eigenlijk op bij het kiezen van een school?

De sfeer

Het blijkt dat de meeste ouders erg letten op de sfeer in de school. Heerst er een fijn klimaat waar kinderen kunnen spelen, opgroeien en natuurlijk leren? De algemene indruk die de school geeft is erg van belang. Dit kan ook een gevoel zijn. Soms voel je gewoon dat iets wel of juist niet goed zit. Wordt er duidelijk antwoord gegeven op vragen? Hoe wordt je als ouders ontvangen? Dit zijn allemaal zaken die direct of indirect worden meegenomen in de keuze voor de school.

Aangezien de sfeer op de school een groot deel van de keuze bepaalt, is het belangrijk om op schoolbezoek te gaan. Als je eenmaal op de school bent, kun je namelijk pas echt goed de sfeer proeven. Maar het geeft nog meer inzichten. Zo zie je bijvoorbeeld hoe kinderen met elkaar samenwerken, hoe er wordt (samen)gewerkt in de klassen en of er rust heerst in de school. Allemaal zaken die je keuze kunnen beïnvloeden en die je alleen kunt zien door een bezoek. Schroom dus niet en plan een afspraak in voor een schoolbezoek!

Een belangrijk onderdeel op scholen waar je misschien niet meteen aan zou denken is het licht. Natuurlijke verlichting in het onderwijs is heel belangrijk voor een fijn klimaat. Goed kunnen concentreren en je goed voelen zijn gevolgen van deze verlichting. Voor elke ruimte is er andere verlichting in het onderwijs nodig. In de klaslokalen is er direct licht op het werkvlak nodig en indirect licht op de wanden. In sportzalen is een gelijkmatige verlichting belangrijk omdat je je moet kunnen concentreren op voorwerpen en mensen die snel bewegen. Ook buiten is verlichting van belang. Zo wordt het schoolplein een veilige en uitnodigende plek. Deze verlichting kan bijvoorbeeld bij Fagerhult worden geregeld. Misschien valt de verlichting in het onderwijs je niet direct op bij een schoolbezoek, maar indirect zal het zeker effect hebben op de sfeer en de kwaliteit.

Kwaliteit

Met het pedagogisch klimaat wordt de relatie tussen ouders, kinderen en leerkracht bedoeld. Zoals hierboven al werd gezegd is de sfeer erg belangrijk. Hoe leerkrachten met ouders en kinderen omgaan draagt hier sterk aan bij. Ook het didactisch klimaat is belangrijk. Dit is de kwaliteit van lesgeven. Wordt er goed lesgegeven en is er echt aandacht voor het kind? Dit zijn vragen die hierbij worden gesteld. Met de kwaliteit van de school wordt zowel het pedagogisch als het didactisch klimaat bedoeld. Zeker ook zaken om rekening mee te houden bij de keuze voor een basisschool!

Nabijheid

Een andere belangrijke factor is de nabijheid van de school. Ouders kiezen vaak liever voor een basisschool om de hoek dan eentje die wat verder reizen is. Dit heeft verschillende voordelen volgens de ouders. Zo is het bijvoorbeeld fijn dat de kinderen uit de buurt hier ook naar school gaan. Samen spelen (ook na school) wordt zo bevorderd. Er moet wel goed in de gaten worden gehouden dat als de school voor de rest niet aan de wensen voldoet, deze ook niet wordt gekozen. De nabijheid is dus slechts 1 van de belangrijke factoren.
Als deze (en meer) factoren zijn vastgesteld door de ouders, volgt er een proces van vergelijken. De bezochte scholen worden vergeleken, er wordt over gepraat met andere ouders, de schoolgidsen worden gelezen evenals de websites. Ook zijn er inspectierapporten die kunnen worden doorgenomen. Hierin worden de leeropbrengsten van de basisscholen bekeken. De doorslag wordt echter voornamelijk gegeven door het schoolbezoek! Op sommige scholen moet het kind al vroegtijdig worden aangemeld omdat hij of zij anders op een wachtlijst terecht komt. Heb je een specifieke school op het oog? Laat je dan goed informeren over de inschrijfdatum zodat je je plek niet misloopt.