Behandeling van Macula Degeneratie

Een behandeling die het ziekteproces afdoende bestrijdt met een redelijke kans op succes is er op dit moment helaas nog niet.

Laserbehandeling
In een zeer beperkt aantal gevallen van natte OMD is behandeling met laser mogelijk, vooropgesteld dat de situatie daarvoor gunstig is en de diagnose in een vroeg stadium wordt gesteld. Er zijn verschillende soorten laserbehandeling:

• Argonlaser. Deze laser brandt kleine schroeiplekjes in het netvlies. Hierdoor wordt littekenvorming opgewekt hetgeen op zijn beurt verschrompeling van o.a. bloedvaten ten gevolge heeft.

• Visudyne™ lasers. Met deze laser behandeling worden vooraf gemarkeerde bloedvaten van slechte kwaliteit licht bestraald. De kleurstof in het bloedvat klontert en doet het vat dichtslibben. De intensiteit van de laserstraal is zodanig licht dat het overige netvliesweefsel geen nadelig effect ondervindt.

Chirurgisch

In enkele landen wordt onderzocht in hoeverre het inbrengen van embryonaal weefsel een gunstig resultaat zou opleveren. Deze vorm van behandeling is nog zeer experimenteel en werpt natuurlijk nogal wat vragen op.

Netvliesrotatie. In sommige centra wordt het netvlies geheel losgemaakt, enkele graden gedraaid en vervolgens weer aangelegd. Een risicovolle techniek gezien de kans op herhaalde netvliesloslating. Ook zien geopereerden vaak nog onduidelijke beelden.
In andere centra wordt slechts locaal het aangedane netvlies aan gepakt. Dit kan door bijvoorbeeld het verlittekende weefsel onder de macula weg te nemen of door demacula over een kleine afstand te verplaatsen. Hoewel er minder kans is op netvliesloslating zijn deze technieken toch gekenmerkt door moeizame resultaten. Hopelijk dat dit in de toekomst zal verbeteren.

Implantatie van een telescooplens.

Deze relatief nieuwe techniek biedt de mogelijkheid met een oog een beeldvergroting van ongeveer 3-6 keer te bereiken. Deze vergroting gaat ten koste van het gezichtsveld. Dit wordt verkleind tot ongeveer 6 graden. (Op een meter afstand is de grootte van het gezichtsveld dan 17 cm.). Risico’s zijn minimaal. De rehabilitatie is echter moeizaam. De techniek is geïndiceerd bij mensen met de droge vorm.

Implantatie van een piggybag prisma lens. Hierbij wordt het getracht het beeld af te beelden op een plek naast de macula. Men moet zich realiseren dat de gevoeligheid op plekken naast de macula, zelfs op korte afstand, beduidend lager is. Het zicht zal overeenkomstig beïnvloed worden.

Toedienen van warmte stralen ter plaatse van de macula.
Behandeling met radiotherapie is uitgebreid onderzocht, tot op heden blijkt slechts een kleine groep OMD patiënten gunstig op radiotherapie te reageren.

Geen enkel onderzoek naar medicamenteuze behandeling heeft tot nu toe gunstige resultaten opgeleverd. Hormoon substitutie bij vrouwen zou een positief effect kunnen hebben.